مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

سیاست های مرزی و مرزهای بین‌ المللی ایران

سیاستهای مرزی و مرزهای بین‌ المللی ایران


در این مجموعه که در اصل دستاورد سمپوزیوم گسترده و پرباری در دانشگاه لندن است، پژوهشگر ایرانی با حقایق حیرت‌انگیزی از مجموعه مسائل مربوط به سیاست‌های جغرافیایی ایران و روابط با همسایگان و چگونگی حفاظت یا عدم حفاظت درست حق و حقوق سرزمینی کشور ما در گذشته آشنا می‌شود و خواننده ایرانی راهنمایی می‌شود که چگونه باید از حق و حقوق سرزمینی ایران در آینده حفاظت کند.
در این اثر، مسائل مرزی ایران در ۲۱ فصل بحث شده است که ۱۰ فصل آن را ۱۰ پژوهشگر بنام ایرانی و بین‌المللی مانند پرفسور محمدحسن گنجی و پرفسور کیث مک لاکلن تهیه کرده‌اند و ۱۱ فصل دیگر آن درباره مرزهای خاور و باختر و جنوب ایران را خود مؤلف، پرفسور پیروز مجتهد‌زاده، که در مطالعات مرزهای خاوری و باختری ایران و مسائل و مرزهای خلیج فارس شهرتی بین‌المللی دارد، نگاشته است.‌ همه نقشه‌های وارده در فصولی را که مؤلف تهیه کرده و همچنین نقشه مربوط به فصل مرزهای باختری ایران، نقشه‌های دستی و اصل هستند و اقتباس از آن‌ها فقط با ذکر منبع مجاز است.
مباحث کتاب سیاستهای مرزی و مرزهای بین‌ المللی ایران :

مناطق سنتی و مرزهای ملی ایران: نگاهی کلی (کیث اس. مک‌لاکلن)
مراحل تکمیلی مرزهای شمال غربی ایران (محمدحسن گنجی)
شکل‌گیری مرزهای روسیه  با ایران در قفقاز (بهرام امیر احمدیان)
نگاهی به وضع منابع نفتی و گازی در بخش ایرانی دریای … (محمدعلی علاء)
تصویری از وضع دریای خزر از دیدگاهی ایرانی (پیروز مجتهدزاده و محمدرضا حافظ‌نیا)
نگاهی حقوقی به شکل‌گیری جغرافیای سیاسی خزر (مهرداد ناظمی)
پیدایش و شکل‌گیری مرزهای شمال خاوری ایران (پیروز مجتهدزاده)
سرحدات ایران و عثمانی: تحلیل حاکمیت ایران بر ناحیه قطور (مسعود مرادی)
شکل‌گیری مرزهای باختری ایران (فرزاد سیروس شریفی یزدی)
اختلافات بر سر شط‌العرب پس از پروتکل ۱۹۱۳ (پیروز مجتهدزاده)
تقسیم استانهای خاوری ایران (پیروز مجتهدزاده)
پیدایش مرزهای خراسان و بلوچستان (پیروز مجتهدزاده)
پیدایش و تکامل مرزهای سیستان (پیروز مجتهدزاده)
هیدروپلیتیک هیرمند و هامون (پیروز مجتهدزاده)
تحلیل کارکردی مرز بین المللی، مورد: مرز ایران و افغانستان (محمدرضا حافظ‌نیا)
مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (پیروز مجتهدزاده)
نگاهی به داستان ناتمام تحدید مرزهای دریایی ایران و کویت (سهراب عسگری)
اختلافات بر سر جزایر تنب و ابوموسی (پیروز مجتهدزاده)
نگاهی به برخی مباحث حقوقی و تاریخی (پیروز مجتهدزاده)
گرفتن جزایر تنب و ابوموسی به‌وسیله ایران (پیروز مجتهدزاده)
گذری بر برخی بحثهای جدیدتر منتشر‌شده از سوی … (پیروز مجتهدزاده)

مشخصات کتاب:

سیاستهای مرزی و مرزهای بین المللی ایران
پیروز مجتهدزاده، حمیدرضا ملک محمدی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
تعداد صفحه: ۶۰۴
قطع کتاب: وزیری

خرید کتاب

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز مطالعات سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران می باشد.