مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

کلاس ها

اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی زبان فرانسوی
اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی زبان فرانسوی مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران برگزار می کند: دوره آموزش زبان فرانسه (مبتدی) محتوای دوره: Édito A1 Unité ۱&2 شروع و پایان دوره: هفته سوم تیرماه ۱۳۹۸ تا هفته چهارم مرداد ۱۳۹۸ تعداد جلسات: ۱۲ جلسه دو ساعته زمانبندی کلاس ها: یک شنبه و سه شنبه [...]
دوره کارگاه آموزشی نرم افزار تحلیل شبکه(UCINET)
دوره کارگاه آموزشی نرم افزار تحلیل شبکه(UCINET) آگاهی دانشجویان با ابزار تحلیل شبکه به عنوان یکی از ابزار های مهم برای تحلیل داده ها و اطلاعات برگزار شد.  هدف از این دوره آشنایی دانشجویان با روش نرم ارتباط محور برای ارزیابی و حل مسائل سیاستی است. سر فصل ها: تئوری شبکه‌ای جمع‌آوری داده‌ها و تشکیل [...]
نرم افزار تحلیل آماری (SPSS)
نرم افزار تحلیل آماری (SPSS) دو دوره کارگاه نرم افزار تحلیل آماری توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی به همت مرکز سیاستگذاری عمومی برگزار شد. هدف از این دوره آشنایی دانشجویان با روش های آماری و به کارگیری نرم افزار به منظور ارائه تحلیل های توصیفی و استنباطی است. دوره: اول: آبان و آذر ۱۳۹۴ [...]
شروع دوره جدید آموزشی مرکز برای دانشجویان اعزامی مدرسه های علوم سیاسی لیون و تولوز
شروع دوره جدید آموزشی مرکز برای دانشجویان اعزامی مدرسه های علوم سیاسی لیون و تولوز دوره آموزشی نیم سال نخست سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸ برای دانشجویان خارجی در مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران آغاز شد. در این دوره، سه درس سیاست و حکومت در ایران، ایران و خاورمیانه، و روابط [...]
دوره کارگاه آموزشی تحلیل شبکه های اجتماعی و تحلیل های آماری با نرم افزار R
دوره کارگاه آموزشی تحلیل شبکه های اجتماعی و تحلیل های آماری با نرم افزار R هدف از این دوره آشنایی دانشجویان با روش های تحلیل آماری و علم داده است. همچنین با توجه به اینکه این نرم افزار از نوع نرم افزار متن باز است دانشجویان می توانند اقدام به برنامه نویسی بر اساس اهداف [...]
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز مطالعات سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران می باشد.