مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

دولت و نظریه سیاستگذاری

دومین پیش‌نشست همایش ملّی دولت‌پژوهی: دولت ملّی و الزامات سیاست‌گذاری

دومین پیش نشستِ سومین همایش ملی دولت پژوهی به میزبانی مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران با محوریت “دولت ملّی و الزامات سیاست‌گذاری” برگزار می‌گردد.

راهبردهای سیاست در اندیشه ایران

دکتر روح اله اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد کشور را می نگریم سادگی و بلاهت و توهم در و دیوار آن را فراگرفته است و آنچه باید از سیاست مداران و نخبگان استخوان دار باشد جای خود را به فن سالاران و ساده باورانی داده است که بدیهات عرصه سیاست را رعایت نمی […]

انجمن های روزنامه نگاری علم به عنوان ابزاری برای ترویج علم در جامعه
انجمن های روزنامه نگاری علم به عنوان ابزاری برای ترویج علم در جامعه علی اکبر اسدی کشه یکی از ابزار های عمومی سازی علم در جامعه روزنامه نگاران علم است. روزنامه نگار علم در ارتباط با عموم و دانشمندان می باشند به صورتی که رویداد ها و اخبار علمی را از جامعه علمی(دانشمندان و محققین) [...]
اشاراتی به تاریخ مفاهیم دولت و حکومت
اشاراتی به تاریخ مفاهیم دولت و حکومت کشور ما به لحاظ مفاهیم، کشور ابهام‌هاست؛ حدود و ثغور بسیاری از مفاهیم و تعریف دقیق آن‌ها برای ما روشن نیست. دولت در زبان فارسی حداقل چهار معنا دارد. وقتی بر سر مفهومی به این مهمی اجماع نداریم بدیهی است متوجه نمی‌شویم درباره چه چیزی سخن می‌گوییم. وقتی [...]
امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی
احمد نقیب زاده و بهزاد عطارزاده: در این مقاله کوشیده‌ایم تا، از چشم‌انداز رویکرد ایماژینر، شرحی از نسبت میان مصلحت عمومی و ایماژِ ایدئولوژی ارائه دهیم. چهارچوب تحلیل ایماژینری که کُرنِلیوس کاستُریادیس مطرح کرده است می‌تواند مبنای نظری مفیدی برای توضیح مناسبات پیچیدۀ اجتماعی-سیاسی باشد که قابل تقلیل به روابط کارکردی نیستند. امر ایماژینر، در [...]
بر بالین ایران
مجید وحید: اکنون از شمال تا جنوب ایران با سرزمینی مواجهیم که ساحل‌هایش در معرض خطر و آلودگی، دریاهایش رها، رودخانه‌‌‌هایش خشک، دریاچه‌اش کوچک، آب‌های زیرزمینی‌اش در وضع بحرانی و تالاب‌های آن در آستانه نابودی‌اند. نفت و گاز ایران اسباب توسعه ایران نیستند. ایرانیان با نفت و گاز، شهرهای تهران و اهواز را غیرقابل سکونت [...]
زمان کوتاه سیاست و سیاستگذاری عمومی در ایران
زمان کوتاه سیاست و سیاستگذاری عمومی در ایران وقتی از زمان سیاست و سیاستگذاری عمومی در ایران می‌گوییم، منظور ما گاه و وقتِ سیاست و سیاستگذاری عمومی نیست، چه اینکه عمر سیاست و وجوهی از سیاستگذاری در ایران بسیار طولانی است. منظور ما از زمان سیاست و سیاستگذاری عمومی، طول عمر و ماندگاری آن در [...]
در ضرورت قطع ید
دکتر مجید وحید: هرگاه در جامعه‌ای دستان شماری افراد بر اموال خصوصی و اموال عمومی باز باشد، راه فساد و انحطاط هموار می‌شود. در این باره، وضع ایران بسیار ناگوار است. ایران در زمره کشورهایی است که در بعد وقاحت دست‌اندازان به اموال مردم و بیت‌المال با کمتر کشوری در دنیا قابل مقایسه است. دزدی [...]
ایران و نظامات کسب درآمد
مجید وحید: آنان که به خدمت دولت و نهادهای عمومی درمی‌آیند قاعدتا مایل به اقدام در حوزه مصالح عمومی هستند. یک معلم، یک دانشگاهی، یک قاضی، یک نظامی، یک نماینده مجلس، یک وزیر و یک رییس‌جمهور برای این وارد دولت می‌شود یا در دولت به جایگاه عالی می‌رسد که مایل است به کشور و مردم [...]
حرفه سیاستمدار در ایران
دکتر مجید وحید: سیاستمدار کسی‌ است که در تمام زندگی به کار سیاسی اشتغال دارد. … یکی از راه‌های دسترسی به این حرفه در ایران دانشگاه است. در کشور ما علاوه بر وجود این پندار که مهندسان مدیران خوبی هستند، این باور هم وجود دارد که هر که دکتر و خصوصا استاد دانشگاه است، قاعدتا [...]
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز مطالعات سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران می باشد.