مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

تالیف

ملاحظات درباره دانشگاه منتشر شد
ملاحظات درباره دانشگاه منتشر شد کتاب ملاحظات درباره دانشگاه جواد طباطبایی با اخذ مجوز از ارشاد برای انتشار از سوی انتشارات مینوی خرد به چاپخانه ارسال شد. کتاب حاوی صور بنیادینی از نگاه طباطبایی به مسائل فرهنگی و آموزشی از دریچه پروژه تاملی درباره ایران است. کتاب پیش‌گفته را می‌توان معاصرترین کتاب طباطبایی دانست که [...]
سیاست‌گذاری ساختار قدرت در ایران
سیاست‌گذاری ساختار قدرت در ایران در این کتاب تلاش می‌شود تا ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی بر اساس نشانه های هنجاری، فرهنگی و اجتماعی حاکم بررسی شود. در این کتاب ساختار به عنوان فضای برساخته شده ناشی از کنش گروه های اجتماعی متعریف می شود. درک ساختار سیاسی و فرایند های کنش در جمهوری اسلامی [...]
تجدید چاپ کتب دکتر عباس مصلی نژاد
تجدید چاپ کتب دکتر عباس مصلی نژاد دو کتاب دکتر عباس مصلی نژاد، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تجدید چاپ شد: اقتصاد سیاسی مبانی، کارکرد و فرایند   اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) اقتصاد سیاسی معطوف به تبیین موضوعاتی است که رابطه‌ای بین قدرت سیاسی و ضرورت‌های اقتصادی [...]
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز مطالعات سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران می باشد.