LOADING CLOSE

مجید وحید

مجید وحید

نویسنده: مجید وحید

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوشته های مجید وحید

دولت فروتن؛ دولت مدرن

یکی از مهم‌ترین آثار تحقیقی در حوزه جامعه شناسی سازمان ها و جامعه شناسی سیاستگذاری عمومی کتاب دولت فروتن، دولت مدرن از جامعه‌شناس فرانسوی میشل کروزیه است. …

بخش فرهنگ و سیاست های کلان فرهنگی در اروپا

کشورهای اروپایی کشورهایی فعال در عرصة سیاستگذاری فرهنگی هستند و در این مسیر از حمایت عمومی نیز بهره‌مند بوده‌اند. در این مقاله، نگارندگان تلاش کرده‌اند که برداشت اروپاییان از فرهنگ را روشن سازند و در پی آن بر بنیان‌ها و الگوها و روش‌های سیاستگذاری فرهنگی در میان شماری از کشورهای بزرگ این قاره متمرکز ...

بسترهای کارآمدساز طرح های بزرگ دولتی

چکیده دولت ها از دیرباز با فراز و فرودهایی به طرح های بزرگ و تاثیر آن در جامعه باور داشته‌‌اند و بدان تمسک جسته‌اند. دولت ایران نیز از این دست دولت‌هاست که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به نتیجه بخش بودن اقدام در قالب طرح‌های بزرگ معتقد بوده و بدان دست ...

دوره‌های کوتاه‌ مدت سیاست‌گذاری در ایران

در فرانسه و آمریکا، سیاست در پیوند با اشخاص و سلسله‎ها نیست اما در ایران زمان سیاستگذاری کوتاه‎ است زیرا سیاستها در پیوند با اشخاص و گروههای سیاسی است. آن‌چه در زیر می‌آید متن پیاده شده سخنرانی دکتر مجید وحید در همایش «دولت پژوهی؛ واکاوی­های نظری، کاربردی و آسیب شناختی» است، که در روز سه شنبه ...