LOADING CLOSE

دولت فروتن؛ دولت مدرن

دولت فروتن؛ دولت مدرن

یکی از مهم‌ترین آثار تحقیقی در حوزه جامعه شناسی سازمان ها و جامعه شناسی سیاستگذاری عمومی کتاب دولت فروتن، دولت مدرن از جامعه‌شناس فرانسوی میشل کروزیه است. وی از پیشروان جریان جامعه شناسی سازمان‌ها در فرانسه است، و منظری نهادی به نقد سیاست‌گذاری‌ها و عوامل اجتماعی موثر بر نهادهای سیاست‌گذاری می‌پردازد. کتاب او سه بخش دارد. یک تشخیص مشکل اجتماعی، بخش دوم مسئله شناسی و بخش سوم استراتژی است(کروزیه، ۱۳۹۲). طی این سه بخش او استدلال خود را پیش می‌برد و ضمن نقد نهادی وضع موجود جامعه و سیاست، استراتژی‌ای برای اصلاح پیشنهاد می‌دهد. وی استدلال می‌کند که جامعه از سیاست دور شده است. و این وضعیت را ناشی از سازمان اجتماعی-اقتصادی جامعۀ صنعتی غرب در دهه‌های ۵۰، ۶۰ و هفتاد می‌داند. سیاستمداران هم از مردم و جامعه دور شده‌اند و از آن طرف روشنفکران و منتقدان اجتماعی از سیاست فاصله می‌گیرند. اون این فاصله را برای سیاست و جامعه مضر می‌داند. در جامعه دموکراتیک حاکمان باید خود را با مردم همراه کند نه اینکه مردم تابع حکومت شوند. سیاستمداران دچار یک خودبزرگبینی شده اند. سیاستمداران فکر می کنند که می توانند راه حل هایی بدهند که کارگشا است. از سوی او منتقد نولیبرالیسم است.جریان جدید لیبرالیسم و دولت حداقل  هم به همان اندازۀ دولت متکبر و بزرگ نادرست است. لذا باید یک دگرگونی در نقش دولت و عاملان اجرایی به وجود آید. شهروندان باید دارای یک مشارکت عملی در شکل گیری سیاست ها باشند. نباید پذیرای “یک دولت همه کاردان و همه جا حاضر”  باشیم. استراتژی او دولت فروتن است. فقط یک دولت فروتن است که از عهده کارها بر می آید. شهروندان را درک می کند در خدمت  انها است. فروتنی مستلزم پذیرفتن “ندانستن” است. فروتنی یعنی آمادگی یادگیری. فروتنی به معنای کار زیاد هم هست البته به معنای مشغولیت زیاد نیست. به نظر او، دولت فروتن باید نگرش جامعه سازی را رها کنند و ادعای راهبری جامعه یک ادعای گزاف است. جامعه باید خود را رهبری کند. وقتی که حاکمیت یک ایدئولوژی سیاسی در سیاستگذاری فروبریزد یعنی تکبرِ داشتن انحصار حقیقت فروریخته است و  بدون  ایدئولوژی دولت نمی تواند متکبر باشد. وی معتقد است با حرکت به سوی فروتنی در سیاستگذاری دولت فرو ریخته نمی شود بلکه برای دولت یک فلسفه جدید مطرح می شود. فروتنی به معنی تاملی دوباره در شرایط اداره امور عمومی است(کروزیه، ۱۳۹۲)

عنوان:  دولت فروتن دولت مدرن
موضوع:  دولت فرانسه
نویسنده :   میشل کروزیه
مترجم :   مجید وحید
ناشر:   رخ داد نو
قطع:  رقعی
سال انتشار:  ۱۳۹۲
عرض:  ۱۴.۵
ارتفاع:  ۲۱.۲
نوع جلد:  نرم
تعداد صفحات:  ۲۹۶

مجید وحید

نویسنده: مجید وحید

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ارسال نظر