ملاقات ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی با مدیر بین­ الملل دانشگاه سیانس پو لیل


در روز دوشنبه 12 شهریور 1398، آقای اتی­ین پِرا، استاد دانشگاه­ های سیانس پو پاریس و لیل و مدیر بین ­الملل سیانس پو لیل با حضور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با آقایان دکتر تخشید، ریاست دانشکده، دکتر وحید، رییس مرکز مطالعات سیاست­گذاری عمومی دانشکده و سرکار خانم دکتر مشیرزاده، معاون بین ­الملل دانشکده ملاقات داشتند. طی این ملاقات، زمینه­ های گوناگون همکاری مشترک مشتمل بر تبادل استاد و دانشجو و همکاری در پروژه­های آموزشی و پژوهشی مورد علاقه و تمرکز طرفین مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد در پاییز سال جاری دو دانشگاه زمینه امضای توافق­نامه در موارد فوق و موضوعات دیگر را فراهم سازند. مقرر شد سخنرانی در مورد آینده فرانشیز ارائه شود.

آقای اتی­ین پِرا به دعوت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در کشور حضور دارند و مجموعه امکانات دانشگاه تهران به ویژه کتابخانه ­های دانشگاه در دسترس این متخصص تاریخ مسلط به زبان فارسی قرار گرفته است.

نظرات