LOADING CLOSE

فرهنگ

فرهنگ ناظر بر مجموعه رفتار و قواعد اجتماعی و سلوک اندیشیدنی است که در تجربه تاریخی یک جامعه شکل گرفته و بسط می‌یابد و در صورت‌های هنر، ادبیات، فلسفه و دین تجلی می‌یابد. سیاست‌گذاری فرهنگی شامل مجموعه مباحثی پیرامون حدود و لوازم ورود دولت به عرصه‌های فرهنگی و تحلیل اقدامات و عملکرد دولت در این عرصه‌هاست.

حماسه ملی جانشین تاملی فلسفی

بهزاد عطارزاده: ابوالقاسم فردوسی از تبار دهقانان ایرانی، گروهی از اصیل‌زادگان و اهل فرهنگ بود که حاملان فرهنگ ایرانی و مدافعان اندیشۀ عقلانی در عصری بودند که از آن به «عصر زرین فرهنگ ایران» یاد کرده‌اند.

فرهنگ عرصه اقناع، نه اجبار

مجید وحید: هر مدلی که در زمینه سیاستگذاری فرهنگی به کار بسته شود، از نبودن دولت گرفته تا حضور پر‌رنگ آن، باید دانست که عرصه فرهنگ عرصه اقناع است و نه اجبار. در جهان معاصر، نمی‌توان کسی را مجبور به استفاده از دسته مشخصی از کالاهای فرهنگی کرد. اکنون مطبوعات، کتاب‌ها، فیلم‌ها و سایر تولیدات فرهنگی جهان به سهولت در دسترس همگان است و هیچ کس را نمی‌توان از دسترسی به کالای فرهنگی مورد نظرش باز داشت.

مدرسه غیرانتفاعی یا بنگاه اقتصادی؟

امیر لطفی: آنچه پس از گذشت سه دهه از عملکرد این مدارس به خصوص در چند سال اخیر شاهد آن هستیم تبدیل شدن این مدارس به تجارتی سودآور است که دغدغه اصلی صاحبان آن نه آموزش بهتر و باکیفیت‌تر دانش آموزان بلکه تلاش در جهت جذب دانش آموزان بیشتر برای کسب سود بیشتر است.

رویکرد حقوق بشری به زبان‌‌های محلی؛ خوانش ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی

سالار سیف‌الدینی*:  این گزارش قصد دارد با بررسی ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۷ که تنها ماده موجود در حوزه اقلیت‌ها در متون مادر حقوق بشر، است به سنجش سنت‌ها و ‌سیاست‌های ایران در نسبت با این ماده پراهمیت بپردازد.

زبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان‌های محلی

متولیان باید بدانند که این اجبار به تغییر هویت مردم آذربایجان عین از خود بیگانه ساختن آنان است، زیرا مردمی که هزار سال شاهنامه، دیوان حافظ و گلستان سعدی خوانده‌اند به آسانی به این جعل هویت برای خود تن در نخواهند داد و از این «تدبیرِ» داهیانۀ دولت جز «ناامیدی» از تدبیرهای او حاصل نخواهد شد! وانگهی، اگر، چنان‌که برخی از رندان بر آنند، دولت «تدبیر و امید» دنبال جمع‌آوری رأی مردم این مناطق است، سخت در اشتباه است و می‌تواند امیدوار باشد که، اگر امکان اطلاع رسانی دربارۀ این توهینی که با این جعل تاریخ و سابقۀ زبانی به مردم آذربایجان می‌شود وجود داشته باشد، شکست او در این استان‌ها حتمی است!