LOADING CLOSE

دانش‌آموختگان

دکترا

محمدجواد حقشناس
عنوان رساله:مطالعه تطبیقی سیاست های مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران ترکیه و پاکستان
یحیی کمالی
از پارادایم تا عمل ارایه مدلی برای نهادینه‌سازی سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران
بهزاد عطارزاده
مبانی سیاست عمومی در ایران: عقل یا افسون (درباره ناکامی سیاست رفاه اجتمای در ایران، میان سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲)
بابک اسکندریون
توسعه و تحول سیاستگذاری انرژی با تاکید بر بخش برق در ایران
مسعود حبیبی
بررسی حکمرانی شهری در شهر تهران با تاکید بر نظارت همگانی
یاسر عبدالزهرا عثمان
آسیب شناسی سیاستگذاری امنیت ملی در عراق از سال ۲۰۱۱-۱۹۶۸ با تاکید بر تکثر قومی مذهبی
محمدرضا یزدانی زازرانی
تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد
محمد ربانی
نقش گفتمان به مثابه ابزار در سیاست‌گذاری فرهنگی (مطالعه موردی جامعه‌پذیری شهروندان در جمهوری اسلامی ایران)
صدیقه نصری فخر داود
مطالعه رابطه میان سیاست‌های توسعه پایدار و عدالت محیط زیستی با امنیت ملی با تکیه بر مدیریت منابع آب در ایران
امیرعباس لطفی سرابی
حکمرانی جهانی الزامات و امکانات آن برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران
سمانه کشوردوست
اجرا پژوهی در سیاست گذاری عمومی طراحی مدل تبیین اجرای سیاست های برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ و سلامت
باقیر قائمی اصل
رهیافت نهادی و سیاست گذاری عمومی مشارکتی
نسیم چالاکی
بررسی عامل پیوستگی در سیاست گذاری علم تکنولوژی و نوآوری در ایران
وحید آرایی
عنوان رساله:آسیب شناسی سیاست های نظارت قضایی بر دستگاه های اداری در جمهوری اسلامی ایران
عباس یگانه
عنوان رساله:بررسی سیاست‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده بر ساختار خانواده
ابوتراب فاضل
عنوان رساله: آسیب‌شناسی سیاستگذاری رفاه در ایران از منظر پنجره سیاست.
علیرضا حیدری
 ساخت و ماهیت دولت و سیاست گذاری توسعه ی سرمایه انسانی در ایران (۹۲-۱۳۸۴)
سعید اخوان
 بررسی تطبیقی سیاست های زیست محیطی در ایران از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲ (مطالعه موردی ، مشکل بحران آب در اصفهان)
راضیه امامی میبدی
 طرحی نظام ارزیابی سیاستهای عمومی برای ایران
علی نایینی
 بررسی وضعیت حکمرانی شبکه های ناتوتکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران
خیرالله مجیدی
 بررسی تاثیر سیاستگذاری عمومی بر جایگاه شرکت ملی نفت ایران در عرصه رقابت بین‌المللی
ولی الله وحدانی نیا
 تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری عمومی
سعیده سادات گرامیان
 نظام پاسخگویی در جمهوری اسلامی
عبدالطیف نظری
تحلیل سیاستگذاری امنیت ملی افغانستان پس از ۱۱ سپتامبر
شعبان نجف‌پور
نظام ملی درستکاری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران
محمدمهدی هوشنگ
سیاست گذاری عمومی صنعتی بر بستر رقابتی
مسعود درودی
نفت و سیاست گذاری صنعتی در ایران پس از انقلاب

کارشناسی ارشد

ردیف عنوان پایان نامه نام نویسنده
بررسی سیاست‌گذاری آموزشی در زمینه تربیت بدنی پس از انقلاب اسلامی تا ۱۳۸۴ مسلم کرم‌زادی
۲٫ فساد اداری و تأثیر ان بر روند توسعه در ایران مصطفی ذاکری
۳٫ نقش تنش‌زدایی به عنوان راهبرد سیاست‌گذاری خارجی ایران در تأمین منافع ملی طی دوره اول ریاست جمهوری خاتمی (با تاکید بر عربستان سعودی) احمد نبوی

 

۴٫ سیاست‌گذاری در دولت مجازی، اقتدار و قدرت ملی ایران سعید یعقوبی
۵٫ تأثیر سیاست‌های مقررات‌زدایی و آزادسازی بر کارایی و دموکراسی، مطالعه تطبیقی در بخش برق بابک اسکندریون
۶٫ نقش گروه‌های نفوذ بر سیاست‌گذار‌یهای جمهوری اسلامی ایران منصور حاجی
۷٫ بررسی سیاست‌گذاری خارجی پهلوی دوم ( از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷) سعید حسن‌زاده
۸٫ سرمایه اجتماعی و شاخص‌های ارزیابی آن لیلی احمدی
۹٫ تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حسن چراغی
۱۰٫ قاچاق مواد مخدر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران حسین قربانیان
۱۱٫ بررسی افزایش نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأثیر آن در سیاست‌گذاری کشور کیوان جبریایی
۱۲٫ سیاست‌گذاری، هویت، جوانان (تاثیر ساختار سیاست‌گذاری بر بحران هویت جوانان از سال ۱۳۷۶ تاکنون) ابراهیم غلامپور آهنگر
۱۳٫ توسعه صنعت گردشگری راهکاری برای خروج از بحران بیکاری لیلا لفظی
۱۴٫ حاکمیت دوگانه و تاثیر آن بر تعارض نهادهای حکومتی در زمینه مشارکت سیاسی و بروز خشونت (از دهه ۷۰ به بعد در ایران) علی اصغر ملیجی
۱۵٫ بررسی تاثیر تهدیدات نظامی اسرائیل بر سیاست‌گذاری امنیتی ایران بعد از جنگ سرد مسعود کاکاوند
۱۶٫ بررسی مسئله رضایت مشتری در صنعت خودروسازی در جمهوری اسلامی ایران مسعود حبیبی
۱۷٫ بررسی نقش وزارت امور خارجه در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عباس یگانه
۱۸٫ آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های توسعه ایران مطالعه موردی قانون برنامه سوم توسعه بخش فرهنگ حمید توسلی صباغ
۱۹٫ بررسی پدیده فرار سرمایه از ایران (دوره جمهوری اسلامی) محسن رنجبر
۲۰٫ طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران آرش نمازی
۲۱٫ بررسی تأثیر نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز بر امنیت ملی (تبیین طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد بر اساس روش تکنولوژی کلیدی) حسن کریمی‌فرد
۲۲٫ بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان بر میزان مشارکت سیاسی آنان و ارائه راهکارهای سیاست‌گذاری جهت تقویت این مشارکت حسن بستانی
۲۳٫ بررسی سیاست‌گذاری گردشگری در جمهوری اسلامی ایران شعبان نجف پور
۲۴٫ تناقض های عمده در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر پرستیژ ملی کشور: مطالعه موردی تطبیقی قاسم نعمتی
۲۵٫ سیاست‌گذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران محمدرضا یزدانی زازرانی
۲۶٫ بررسی پاسخگویی و شفافیت در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی شهری خوب (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۶ تهران) وحید آرایی
۲۷٫ میزان انطباق سند سیاست ملی جوانان با نیازهای جوانان در جمهوری اسلامی ایران محمد حسن‌زاده خانمیری
۲۸٫ بررسی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در توسعه حقوق زنان غزاله اوقانی
۲۹٫ بررسی سیاستگذاری در زمینه احزاب در جمهوری اسلامی ایران با تـأکید بر دوران اصلاحات سلمان آقایی میبدی
۳۰٫ بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در خصوص حفاظت از بناهای تاریخی نیره میرزابابایی
۳۱٫ چالش های سیاستگذاری در همگرایی کشورهای اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی) حامد اونوریان اصل
۳۲٫ ملاحظات ناحیه ای و دفاعی در امایش سرزمین ( توازن ناحیه ای و پدافند غیرعامل)   علی خواجه نایینی
۳۳٫ رابطه کارآمدی دولت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران فواد فاضلی
۳۴٫ نقش گروه‌های فشار اسرائیل محور در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و تاثیر آن بر سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران احسان امانی
۳۵٫ بررسی بهره‌‌وری در صنعت نساجی در برنامه چهارم توسعه آرزو نظربیگی
۳۶٫ عوامل ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران در فرایند سیاستگذاری خارجی ایالات متحده آمریکا سید علی میراحمدی
۳۷٫ سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری‌های بین المللی در قبال مواد مخدر امیرعباس لفظی سرابی
۳۸٫ سیاست‌گذاری عمومی درباره جانبازان انقلاب اسلامی در دوره اصلاحات (دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ۱۳۸۴-۱۳۷۶) علیرضا مختاری
۳۹٫ آسیب شناسی فرایند سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران در قبال مناقشه قره باغ با توجه به دو مولفه قالب‌بندی و اجرای سیاست‌ها سعید تهامی
۴۰٫ تآثیر ایجاد ادارات مجازی بر کاهش دیوانسالاری (مورد ایران از ۱۳۸۰ تاکنون) سپهر سید سجادی
۴۱٫ شایسته‌سالاری و چالش‌های قومی در ایران (بررسی تأثیری نظام شایسته‌گرای دموکراتیک بر تعدیل چالش‌های قومی در ایران) رحمت‌اله فلاح
۴۲٫ سیاست‌گذاری مالکیت فکری در زمینه دانش سنتی و فولکلور محمود خوبکار
۴۳٫ بررسی تأثیر حمایت‌های دولت از تامین اجتماعی بر رشد اقتصادی بابک فرزاد
۴۴٫ حدود دخالت دولت در فرهنگ (با تاکید بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی) محمد صفار
۴۵٫ بررسی سیاست تدوین کتاب‌های درسی تاریخ در زمینه ایران باستان حسین بهارلو
۴۶٫ بررسی برنامه اصلاحات پیشنهادی دبیر کل در ساختار سازمان ملل و مواضع ج.ا.ایران در خصوص این اصلاحات مهدی اسکندری
۴۷٫ بررسی معاملات بیع متقابل و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران احسان رفیعی
۴۸٫ تاثیر سرمایه اجتماعی بر سیاست‌های رفاهی (بررسی موردی ایران) محمد ثقلانی
۴۹٫ بررسی علل و عواملی پدیده فرار مغزها از جمهوری اسلامی ایران فریبا ترجمان
۵۰٫ بررسی اهمیت نقش دانش ضمنی در سیاست‌های انتقال تکنولوژی در آی سی تی راضیه امامی میبدی
۵۱٫ بررسی سیاست‌های تامین مسکن نیازمندان در ایران محمدرضا شفاعت
۵۲٫ بررسی وضعیت آنومیک و ارتباط آن با مشارکت سیاسی اکرم باقری قلعه سری
۵۳٫ بررسی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشگیری از پیامدهای زلزله در تهران حیدر ملکی علشاه
۵۴٫ بررسی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد حسین ابراهیمی شاه آبادی
۵۵٫ تحلیل سیاست خصوصی سازی و پیامدهای آن برای توسعه ملی و فساد اقتصادی و مالی در ایران سارا رضایی
۵۶٫ بررسی نقش احزاب در چرخه سیاستگذاری در ایران مهدی پره
۵۷٫ بررسی تاثیر تحولات اقتصادی- اجتماعی بر سیاست خارجی ج.ا.ا (۱۳۸۴-۱۳۷۶ ) حسن شکوه
۵۸٫ ارزیابی سامانه حمل و نقل سریع اتوبوسی(BRT ) شهر تهران با استفاده از مدل ارزیابی سازه‌گرا یداله حسنی
۵۹٫ بررسی نقش همگرایی کردها و شیعیان عراق در موفقیت سیاستگذاری امنیتی ایران در قبال عراق محمدرضا قبداله پور
۶۰٫ استراتژی گفتگوی فرهنگی و تاثیر آن بر منافع ملی نادر مرادی‌نیا
۶۱٫ تحلیل هزینه و فایده سیاست‌های ضد تروریسم آمریکا در ابعاد داخلی حمید ره نورد آق‌قلعه
۶۲٫ بررسی پیامدهای عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی ج.ا.ا حسین ابراهیمی
۶۳٫ بررسی روند تغییر سیاست‌گذاری خارجی آمریکا در قبال ایران از مهار به مقابله امیر رحمتی
۶۴٫ رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران در روند جهانی شدن حسن سلمان‌زاده
۶۵٫ نقش طرح ناحیه محوری شهرداری تهران و شورای شهر در شکل‌گیری حکمرانی شهری مجید بیات
۶۶٫ بررسی سیاست‌های دولت و تاثیر آن بر مشکلات شهرنشینی (با تاکید بر مهاجرت داخلی) مریم پازوکی
۶۷٫ ایدئولوژیکی شدن سیاست‌گذاری و چالش‌های دولت جلال شفیعی
۶۸٫ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی ( مطالعه موردی معلمان شهر تهران) فرهاد حاتمی
۶۹٫ عوامل موثر بر عدم اجرای سیاست‌های صنعتی در حوزه پژوهش فناوری و صنایع نوین در برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی- فرهنگی- جمهوری اسلامی ایران علی‌اکیر اسدی کشه
۷۰٫ رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی – تهدیدات و فرصت‌ها برای جمهوری اسلامی ایران علی باقر نعمتی
۷۱٫ آسیب‌شناسی سیاست‌های مقابله با سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و پیامدهای اجتماعی – سیاسی آن و ارائه راهکارهای سیاست‌گذاری با نگاهی به کلان شهر تهران غزاله اشرفی
۷۲٫ نقش سیاست تنش‌زدایی بعنوان راهبرد سیاست‌گذاری خارجی ایران در تامین منافع ملی طی دوره اول ریاست جمهوری خاتمی (با تاکید بر عربستان سعودی) احمد معنوی
۷۳٫ عوامل ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران در فرایند سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده آمریکا   علی میراحمدی
۷۴٫ سیاستگذاری فرهنگی تاجیکستان صابر محمدیان
۷۵٫ سیاستگذاری ارتقای ایمنی در صنعت حمل و نقل جاده‌ای و تاثیر آن بر کاهش تلفات و زیان‌های انسانی و غیر انسانی در کشور یوسف مسلمی
۷۶٫ بررسی موانع عدم تحقق الگوی توسعه پایدار در شهر تهران الهه نژاد حسین
۷۷٫ روانکاوی ریشه‌های استبداد در خانواده و تاثیر آن بر سیاستگذاری سادیستی و سیاست داخلی و مازوخیستی در سیاست خارجی   فرهاد نوایی
۷۸٫ پارادیم سلامت در نظام سیاستگذاری عمومی؛ یافتن چارچوب مفهومی صحیح برای اقدام ولی‌اله وحدانی نیا
۷۹٫ بررسی میزان مشارکت مردم در مدیریت شهری تهران بر اساس الگوی حکمرانی شهری خوب ( مطالعه موردی؛ شهرداری منطقه ۶) محمد جواد موسی نژاد
۸۰٫ توسعه در بستر تنوع فرهنگی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن داود سروری
۸۱٫ استراتژی ترویج دموکراسی در خاورمیانه سویل ماکویی
۸۲٫ مکانیسم پاسخگویی نظام سیاسی به درخواست‌های عمومی   افسرسادات طبایی
۸۳٫ سیاستگذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران علیرضا امیدوار
۸۴٫ موانع سیاستی توسعه رقابتی در صنعت خودروسازی ایران حسین ناصری
۸۵٫ تاثیر درآمدهای نفتی بر سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ کرم نجفی
۸۶٫ بررسی سیاستگذاری‌های مددکاری در مرکز مراقبت‌های پس از خروج از زندان در شهر تهران در سال ۸۹-۸۸ الهه کوهیار
۸۷٫ تاثیر مدیریت منابع انسانی بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی ایران راضیه خسروان
۸۸٫ بررسی جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ساختار سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران احمد اکبری
۸۹٫ سیاستگذاری امنیت غذا و تغذیه در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر برنامه چهارم توسعه نسرین قنواتی
۹۰٫ سیاستگذاری ارتقای ایمنی در صنعت حمل و نقل جاده‌ای و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی در ایران هما رحیمی
۹۱٫ نظام سیاسی و فرهنگ مالیات مهدی آقابراری
۹۲٫ سیاستگذاری خارجی ایران در قبال عراق در پی حمله نظامی آمریکا به عراق حمید بروکی میلان
۹۳٫ موانع ساختاری در توسعه صنعت گردشگری ایران مهران ابراهیمی مادوانی
۹۴٫ تحلیل سیاست خصوصی‌سازی در ایران با تأکید بر بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حسین قلجی
۹۵٫ سیاستگذاری خبری در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر پوشش خبری جنگ امریکا و عراق محمدجواد حق شناس
۹۶٫ بررسی سیاست‌های توسعه گردشگری ایران (برنامه سوم و چهارم توسعه) یحیی کمالی
۹۷٫ بررسی سیاستگذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران مهدی فرجادتبار
۹۸٫ بررسی تطبیقی الگوی مشارکت مردم در مدیریت بحران در آمریکا، ژاپن، ترکیه و ایران و ارائه الگو سمانه کشوردوست
۹۹٫ تحلیل رابطه بعد عینی و ذهنی امنیت فردی شهروندان در سطح محلات؛ مطالعه موردی سه محله (شهرک غرب، خیابان ایران و کهریزک) در شهر تهران نسیم چالاکی
۱۰۰٫ توصیف و تحلیل دلایل ناکارآمدی شبکه سیاستگذاری‌های آب شهر تهران به روش تحلیل شبکه‌ای سیما رفسنجانی نژاد
۱۰۱٫ بررسی رابطه تعرفه واردات و تولید شکر در ایران حسین پوزش شیرازی
۱۰۲٫ تحلیل سیاست‌های گردشگری استان مازندران از منظر مدل چارلز جونز اصغر فتح‌تبار فیروز جاه