LOADING CLOSE

دولت و نظریه سیاست‌گذاری

دولت (state) از عالی‌ترین مفاهیم سیاسی و ناظر بر مجموع نهادهای سیاسی-حقوقی-قضائی-اداری-انتظامی-نظامی کشور است که در کلیّتی واحد قرار دارند. دولت تجسم مصلحت عمومی است و متولّی تأمین آن است. در درون دولت است که آزادی‌ها و حقوق افراد و شهروندی آنان به رسمیت شناخته می‌شود. اراده دولت را ــ که باید معطوف به مصلحت عمومی باشد ــ «سیاست عمومی» می‌خوانند. بسته به قانون اساسی و مناسبات سیاسی-حقوقی رسمی هر کشوری، نهادهایی چون پارلمان، قوّه مقننه یا حکومت(government)، پادشاهی، دادگاه عالی و … در فرایند سیاست‌گذاری عمومی دخیل هستند.

حرفه سیاستمدار در ایران

دکتر مجید وحید: سیاستمدار کسی‌ است که در تمام زندگی به کار سیاسی اشتغال دارد. … یکی از راه‌های دسترسی به این حرفه در ایران دانشگاه است. در کشور ما علاوه بر وجود این پندار که مهندسان مدیران خوبی هستند، این باور هم وجود دارد که هر که دکتر و خصوصا استاد دانشگاه است، قاعدتا سیاستمدار و مدیر خوبی خواهد بود. استخدام در دانشگاه دو ویژگی را به ارمغان می‌آورد. اول اینکه فرد دانشگاهی از امنیت شغلی برخوردار می‌شود و دوم اینکه برخلاف دیگر مشاغل این فرصت را می‌یابد که ساعات زیادی را به کاری غیر از کار اصلی خود اختصاص دهد. علاوه بر این، این امکان برای اساتید دانشگاه وجود دارد که در بخش‌های گوناگون دولت به صورت مامور به کار مشغول شوند و دانشگاه را به قصد ماموریت برای چند سال ترک کنند. دانشگاه بدین صورت راه را برای مسوولیت‌های بالای سیاسی و اداری باز می‌کند.

گفتار درباره‌ی بنیان اجتماعیِ دولتِ ملی

بهزاد عطارزاده: خودآگاهیِ ملی وجه سوبژکتیو مفهوم دولت ملی است. هم‌چنان‌که دولتْ وحدتِ «وساطت‌یافتۀ» امر کلی و امر جزئی است(وحدت در عین کثرت)، آگاهی اعضاءِ دولت ملی نیزباید منطبق ...

ایران و نظامات کسب درآمد

مجید وحید: آنان که به خدمت دولت و نهادهای عمومی درمی‌آیند قاعدتا مایل به اقدام در حوزه مصالح عمومی هستند. یک معلم، یک دانشگاهی، یک قاضی، یک نظامی، یک نماینده مجلس، یک وزیر و یک رییس‌جمهور برای این وارد دولت می‌شود یا در دولت به جایگاه عالی می‌رسد که مایل است به کشور و مردم خود خدمت کند.

در ضرورت قطع ید

دکتر مجید وحید: هرگاه در جامعه‌ای دستان شماری افراد بر اموال خصوصی و اموال عمومی باز باشد، راه فساد و انحطاط هموار می‌شود. در این باره، وضع ایران بسیار ناگوار است. ایران در زمره کشورهایی است که در بعد وقاحت دست‌اندازان به اموال مردم و بیت‌المال با کمتر کشوری در دنیا قابل مقایسه است.

زمان کوتاه سیاست و سیاستگذاری عمومی در ایران

دکتر مجید وحید: وقتی از زمان سیاست و سیاستگذاری عمومی در ایران می‌گوییم، منظور ما گاه و وقتِ سیاست و سیاستگذاری عمومی نیست، چه اینکه عمر سیاست و وجوهی از سیاستگذاری در ایران بسیار طولانی است. منظور ما از زمان سیاست و سیاستگذاری عمومی، طول عمر و ماندگاری آن در ایران است.  سیاست و سیاستگذاری عمومی در ایران اساسا در پیوند با نهاد نبوده، بلکه با اشخاص و سلسله‌ها نسبت داشته است.

بر بالین ایران

مجید وحید: اکنون از شمال تا جنوب ایران با سرزمینی مواجهیم که ساحل‌هایش در معرض خطر و آلودگی، دریاهایش رها، رودخانه‌‌‌هایش خشک، دریاچه‌اش کوچک، آب‌های زیرزمینی‌اش در وضع بحرانی و تالاب‌های آن در آستانه نابودی‌اند. نفت و گاز ایران اسباب توسعه ایران نیستند. ایرانیان با نفت و گاز، شهرهای تهران و اهواز را غیرقابل سکونت کرده‌اند. نفت و گازِ ایران را ایرانیانی مصرف می‌کنند که از میراث می‌خورند و نه از هنر. بودن نفت و گاز در ایران موجب خسارت است! ایران فرش بهارستانی شده که ایرانیان آن را تکه‌تکه می‌کنند و به خیال خود به غنیمت می‌برند.

امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی

در این مقاله کوشیده‌ایم تا، از چشم‌انداز رویکرد ایماژینر، شرحی از نسبت میان مصلحت عمومی و ایماژِ ایدئولوژی ارائه دهیم. چهارچوب تحلیل ایماژینری که کُرنِلیوس کاستُریادیس مطرح کرده است ...