LOADING CLOSE

حوزه های مطالعاتی

فقدان یکپارچگی در آموزش و در سیاست‌گذاری، آفت توسعه علمی کشور

سه‌شنبه ۲۵ آبان ماه سال جاری، دکتر نصرت‌الله ضرغام، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، مهمان مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران بود و با حضور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در جمع دانش‌آموختگان و دانشجویان برتر مقطع دکترای علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت.

امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی

در این مقاله کوشیده‌ایم تا، از چشم‌انداز رویکرد ایماژینر، شرحی از نسبت میان مصلحت عمومی و ایماژِ ایدئولوژی ارائه دهیم. چهارچوب تحلیل ایماژینری که کُرنِلیوس کاستُریادیس مطرح کرده است ...

تبدیل زباله به انرژی در پروژه‌ی کلینر کورا

منطقه‌ی کورا، ناحیه‌ای است با حدود ۱۳۰۰۰ نفر که رودخانه‌ی لاکلن آن را احاطه کرده و روستایی متشکل از تنوع کشاورزی بالا و بخش صنعتی است و با روند فعلی این منطقه تبدیل به مرکز پروژه‌ی خلاقانه‌ی سوخت زیستی خواهد شد که از زباله‌ها انرژی‌ تجدید پذیر و کود را به عنوان محصول جانبی تولید می‌کند. …

زبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان‌های محلی

متولیان باید بدانند که این اجبار به تغییر هویت مردم آذربایجان عین از خود بیگانه ساختن آنان است، زیرا مردمی که هزار سال شاهنامه، دیوان حافظ و گلستان سعدی خوانده‌اند به آسانی به این جعل هویت برای خود تن در نخواهند داد و از این «تدبیرِ» داهیانۀ دولت جز «ناامیدی» از تدبیرهای او حاصل نخواهد شد! وانگهی، اگر، چنان‌که برخی از رندان بر آنند، دولت «تدبیر و امید» دنبال جمع‌آوری رأی مردم این مناطق است، سخت در اشتباه است و می‌تواند امیدوار باشد که، اگر امکان اطلاع رسانی دربارۀ این توهینی که با این جعل تاریخ و سابقۀ زبانی به مردم آذربایجان می‌شود وجود داشته باشد، شکست او در این استان‌ها حتمی است!