راه های ارتباط با ما

آدرس : تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید، مرکز مطالعات سیاست گذاری عمومی

ایمیل: cpps.lawpol [at] ut.ac.ir

تلفن : ۶۱۱۱۲۳۵۱