تقدیر از رئیس مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی به عنوان عضو هیات علمی فعال بین المللی


اولین جشنواره مشترک بین‌الملل دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ با  حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و با معرفی برترین‌های عرصه بین‌الملل به کار خود پایان داد.

در این مراسم دکتر حمیرا مشیرزاده، مشاور بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی بعنوان فعال ترین مشاور بین المل دانشگاه تهران و دکتر مجید وحید عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بعنوان عضو هیات علمی فعال بین المللی در هدایت (راهنمایی و مشاوره) پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مشترک، انعقاد و انجام طرح های پژوهشی مشترک موفق، عقد تفاهم نامه و جذب دانشجوی غیرایرانی برگزیده شدند و از آنان تقدیر و تشکر بعمل آمد.