LOADING CLOSE

دیگر رویدادها

سمینارها، سخنرانی‌ها، جلسات و نشست‌ها

نشست مشترک و تفاهم مرکز و وزارت کار

تهیه تفاهم نامه بین مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی این هفته میزبان مدیر کل ...